​Ahıska Türkleri Resmen Avrupa Konseyi'nde!

Ahıska Türkleri Avrupa Konseyi’nde oy hakkı elde etti!

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ (DATÜB) AVRUPA KONSEYİ ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSINA ÜYE OLDU.