DATÜB 4. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

14 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da yapılan DATÜB Yönetim Kurulu toplantısında da Birliğimiz statüsünün amir hükümleri çerçevesinde DATÜB 4. Olağan Genel Kurulu’nun 26 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’nin Antalya Şehrinde yapılmasına karar verilmiş, mezkur karar yönetim kurulu kararı statünün ilgili düzenlemeleri gereğince ilan edilmişti. Bu kapsamda da DATÜB genel kuruluna delege seçilme işlemlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin temini maksadıyla DATÜB ülke temsilciliklerine gerekli DATÜB merkez seçim komisyonu tarafından bildirimler yapılmıştır. Her ne kadar DATÜB Yönetim Kurulu tarafından 26 Aralık 2020 tarihinde genel kurul yapılmasına karar verilmişse de, tüm dünyada etkisini gösteren Covid - 19 pandemi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından verilen kararla sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üs kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafında düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bu kararın bağlayıcı olması hasebiyle de 26Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan DATÜB 4. Olağan genel kurulu ertelenmek zorunda kalınmıştır. 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından duyurulan ve 2 Mart 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine dair temel usul ve esasların 9. Maddesinde“Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 m² alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabileceği” ilan edilmiştir. İçişleri Bakanlığının mezkur duyurusu neticesinde İçişleri Bakanlığı tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, DATÜB statüsüne göre olağan genel kurula katılacak delege sayısının 300’ten az olduğu nazara alındığında, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek kaydıyla olağan genel kurul yapılması mümkün hale gelmiştir. Yukarıda belirtilen nedenlerle daha önce 26 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’nin Antalya Şehrinde yapılmasına karar verilen ancak yukarıda arz edilen nedenlerle ertelenmek zorunda kalınan DATÜB 4. Olağan Genel Kurulu, DATÜB Yönetim Kurulu’nun 27 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar gereği, DATÜB statüsünün 14.1. maddesinde düzenleme ve yurtdışından gelecek delegelerin sayısı, covid-19 önlemleri kapsamında ülkelerin vize işlemlerindeki gecikmeler, Ramazan ayının mevcudiyeti vb. Tüm hususlar nazara alınarak Genel kurul toplantısı 24.05.2021 günü saat 10:00 da Türkiye’nin Antalya Şehrinde Kadriye mahallesi Üçkum tepesi mevki, 07506 Serik /Antalya Kaya Palazzo Otelindeki toplantı salonunda aşağıdaki Gündem Maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 23.06.2021 günü saat 10:00 da Türkiye’nin Antalya Şehrinde aynı otel de yapılmasına karar verilmiştir. Aynı Yönetim Kurulu toplantısında; Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 4. Olağan genel kurulu İçin 14 Ekim 2020 tarihinde Yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kongre kararına uygun olarak DATÜB Merkez Seçim Komisyonunun bildirimleri ile ülke temsilcilikleri başkanlığında tarafından delege seçimleri yapılarak Merkez Seçim Komisyonu’na gönderilmiştir. Pandemi dolayısıyla içişleri bakanlığı tarafından genel kurulların yapılması ertelendiğinden dolayı 24 Mayıs 2021 tarihine alınmış olan kongre için seçim komisyonu teklifi ile bazı ülke Temsilciliklerimizin talepler üzerine ( hastalık ölüm vb. sebeplerden dolayı) gerek görülmesi halinde delege listelerinde revize edilmesine karar vermiştir

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama,

2. Saygı Durusu ve İstiklal Marşı,

3. Divan Heyetinin teşkili,

4. Divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesi,

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

6. Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

9. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin secimi,

10. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin secimi,

11. Dilek ve temenniler,

12. Kapanış.