DATÜB 4. OLAĞAN GENEL KURUL ERTELEME DUYURUSU

1-) 14 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da yapılan DATÜB Yönetim Kurulu toplantısında da Birliğimizin statüsünün amir hükümleri çerçevesinde DATÜB 4. Olağan Genel Kurulu’nun 26 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’nin Antalya Şehrinde yapılmasına karar verilmişti. Mezkur yönetim kurulu kararı statünün ilgili düzenlemeleri gereğince ilan edilmiştir. Her ne kadar DATÜB Yönetim Kurulu tarafından 26 Aralık 2020 tarihinde genel kurul yapılmasına karar verilmişse de, tüm dünyada etkisini gösteren Covid - 19 pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığımız tarafından “sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine “ karar verilmesi nedeniyle DATÜB 4. olağan genel kurulu ertelenmek zorunda kalınmıştır.

2-) 1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından duyurulan ve 2 Mart 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen Yeni Kontrollü Normalleşme Sürecine dair temel usul ve esasların 9. Maddesinde“Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 m² alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabileceğiilan edilmiştir. İçişleri Bakanlığının mezkur duyurusu neticesinde İçişleri Bakanlığı tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, DATÜB statüsüne göre olağan genel kurula katılacak delege sayısının 300’ten az olduğu nazara alındığında, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek kaydıyla olağan genel kurul yapılması mümkün hale gelmiştir. Bunun üzerine DATÜB yönetim kurulu tarafından 27.03.2021 tarihinde alınan kararla DATÜB 4. Olağan Genel Kurulu’nun 24.05.2021 günü saat 10:00 da Türkiye’nin Antalya Şehrinde Kadriye mahallesi Üçkum tepesi mevki, 07506 Serik /Antalya Kaya Palazzo Otelinde, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantının 23.06.2021 günü saat 10:00 da yapılmasına karar verilmiştir.

3-) Akabinde 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlığında gerçekleştirilen Kabinesi Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar ülke genelinde tam kapanma kararı alınmıştır.

4-) DATÜB’ün dünyanın değişik ülkelerinden bulunan Ahıska Türklerini temsil eden uluslararası nitelikteki bir Birlik olması hasebiyle DATÜB 4. Olağan Genel Kuruluna, DATÜB statüsüne göre katılacak 70 delegenin ; 25 tanesi Kazakistan, 7 tanesi Kırgızistan, 3 tanesi Özbekistan, 10 tanesi Azerbaycan, 12 tanesi Rusya, 2 tanesi Gürcistan, 1 tanesi Ukrayna, 8 tanesi Türkiye, 2 tanesi Amerika’dan katılım sağlayacaktır. Kısa bir zaman önce 12 delegenin bulunduğu Rusya’nın covid önlemleri sebebiyle ülkemize gerçekleştirilen uçak seferlerini aksi ilan edilinceye kadar süresiz bir şekilde iptal ettiği öğrenilmiştir. Bunun yanı sıra bir çok ülke belirsizliği devam etmektedir.Bu durumda da, 70 delegeye sahip DATÜB Genel Kuruluna bulundukları ülkelerden pandemi nedeniyle katılamayacağı, yasanın aradığı koşulun sağlanmasının bu aşamada mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bununla birlikte delegelerin bulunduğu diğer ülkelerin artan covid vakaları sebebiyle toplantı gününe kadar uçuş yasağı vb. kararların alıp almayacağı hususu öngörülebilir olmaktan uzaktır.

5-) DATÜB 4. Olağan Genel Kuruluna katılacak olan delegelerin Türkiye dışı 8 farklı ülkeden gelecek olması, hali hazırda delege salt çoğunluğunun ilgili ülkelerce verilen uçuş yasağı kararları nedeniyle genel kurula katılamayacak olması, bu durumun hem genel kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasına engel olacağı hem de delegelerin kendilerinden kaynaklanmayan mücbir sebeplerle toplantıya katılamamasına rağmen ikinci toplantının yapılmasına karar verilmesinin delegelerin seçme ve seçilme hakkında müdahale oluşturacağı, hali hazırdaki şartlar nedeniyle pandemi önlemleri kapsamında yurtdışından ve yurtiçinden kongreye katılacak delege ve misafirlerin kongreye katılım sağlayıp sağlayamayacağı hususunun öngörülebilir olmaması, idari tedbirler ve kısıtlama kararlarının genel kurulun statü hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirilememesi dikkate alındığında, katılımcı sayısının dolayısıyla temsil niteliğinin daha yüksek olacağı bir genel kurulun yapılabilmesinin temin maksadıyla, pandemi koşullarının imkan vereceği 6 ay içerisinde yapılmak üzere24.05.2021 tarihinde yapılacak olan DATÜB 4. Olağan Genel Kurulu’nun Dernekler Yönetmeliğinin 14/2 maddesi gereğince ertelenmesine karar verilmiştir. konu ile ilgili Mülki amir ile ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.