Dünya Ahıska Türkleri Birliğinden bilgilendirme

Dünya AhıskaTürkleri Birliği olarak Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde, Ahıska'ya göç ile ilgili Gürcistan vatandaşlığı almış olan halkımızın sürelerinin uzatılma konusu önem arz etmekteydi. Nihayet beklenen haber 06.09.2016 tarihinde T.C. Dışişleri Bakanılığı Kafkas Dairesi Başkanlığı tarafından DATÜB Genel Merkezine verdikleri bilgi notunda Gürcistan Makamları ile yapılan sıkı görüşmeler sonucu Gürcistan vatandaşlığı almış Ahıskalı halkımızın vatandaşlığa geçiş süresi 2 yıldan 23 Ağustos 2016 günü Gürcistan Hükümeti bakanlar kurulunca 5 yıla çıkartılmış olup, 25 Ağustos günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu uzatmanın halkımızın göç ile ilgili yapılacak çalışmalara büyük katkı sağlayacaktır. Uzatma konusunda yardım ve desteğini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve değerli bakanlık diplomatlarına teşekkür ederiz.