DÜNYA AHISKALI TÜRKLER BİRLİĞİNİN 4. OLAĞAN GENEL KURUL İLE İLGİLİ DATÜB SEÇİM KOMİSYONUNUN KISA BİLDİRGESİ