Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu

11-12-13 Mayıs 2017 Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile Erzincan Üniversitesi ortaklaşa düzenleyeceğimiz Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumunda Ahıska Türkleri, 19. Yüzyıldan günümüze kadar farklı coğrafyalarda çeşitli göç, savaş ve sürgünleri yaşamaları nedeniyle özgün bir sosyal tarihe ve kolektif hafızaya sahip bir topluluktur. Farklı siyasi coğrafyalarda yaşamlarını sürdürmeleri, göç ettikleri yerlerde kimliklerini ve kültürel özelliklerini korumaları nedeniyle araştırmacıların ilgisini çekmiş ve bu nedenle Ahıska Türklerini konu edinen çalışmalar son yıllarda artmıştır. Bugün Ahıska Türkleri yaşadıkları farklı ülkelerde tarihsel, filolojik sosyolojik, iktisadi, hukuksal ve politik boyutları olan çeşitli sorunlarla uğraşarak yaşamlarını sürdürmektedir. 11-12-13 Mayıs 2017’de Erzincan Üniversitesinde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu’nun başlıca amacı Ahıska Türkleri üzerine disiplinlerarası bir perspektifle çalışan araştırmacıları bir araya getirmektir. Sempozyumda sunulan bildiriler kitaplaştırılacaktır.